Allmän kurs

Med livet och framtiden i centrum

Allmän kurs…

 • ger dig som helt eller delvis saknar gymnasiestudier en möjlighet att få de behörigheter som krävs för fortsatta studier.
 • är också kursen för dig som redan har slutbetyg från gymnasieskolan men vill öka din behörighet och konkurrenskraft inför universitets- och högskolestudier.

Kursens upplägg och innehåll

Varje termin inleds med aktiviteter och uppgifter som främjar en klassöverskridande gemenskap. Tillsammans formar vi ett tryggt klimat i gruppen. Efter uppstartsveckorna följer kursen ett veckoschema som normalt är måndag till fredag 8.20-14.05.

I kursen ingår:

 • Svenska 1, 2 och 3/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Samhällskunskap 1b och 2
 • Historia 1b och 2
 • Religionskunskap 1
 • Matematik 1a, b eller c
 • Naturkunskap 1b och 2
 • Engelska 5 och 6

Du kan även välja att studera:

 • Matematik 2a, b eller c och 3b eller c
 • Psykologi 1
 • Idrott och Hälsa 1
 • ”Tron som håller”

Valbar bibelprofil

Bibelprofilen riktar sig till dig som vill lära dig mer om Bibeln och ett kristet liv. Tillsammans med deltagare från skolans bibelprofiler bearbetar vi varje termin några teman på djupet som rör livet med Gud.

Arbetssätt

På Allmän kurs på Mariannelunds folkhögskola utgår vi från att historiska erfarenheter bidrar till insikter för framtiden. Hos oss får du använda varierade arbetssätt för att utmanas, utvecklas och utrustas som person. Deltagarna arbetar ofta tillsammans för att tillgodogör sig varandras erfarenheter. Allmän kurs har en tvärvetenskapliga inriktning som gör att du får med dig goda ämneskunskaper och dessutom lär dig ta kontroll över ditt eget lärande. Du får med dig en större förståelse av människans livsvillkor i vårt samhälle och i vår omvärld.

Studieverkstad

Vid några tillfällen i veckan har du möjlighet till lärarledd handledning med det du behöver för dina studier.

Närvaro

Vi använder oss av folkhögskolans arbetsformer som främjar det fria samtalet, diskussioner, skapande arbetsformer och ger förutsättningar för kreativitet och egen utveckling. Genom att arbeta tillsammans drar vi lärdomar av varandras erfarenheter. Detta betyder att du behöver vara närvarande i skolan för att kunna utvecklas, dela med dig av tankar och erfarenheter och för att dina lärare ska kunna hjälpa dig framåt i din utveckling. Hög frånvaro kan leda till avbrott i studierna.

Individuell kursplan

I början av varje termin gör vi en individuell studieplan. Där utgår vi från dina förkunskaper, erfarenheter av tidigare studier och dina mål för studierna.

Antagning och CSN

Löpande antagning sker fram till kursstart i mån av plats. Kursen är studiemedelsberättigad.

Kostnader, kurstider och trivselregler

Glöm inte att läsa igenom informationen om bl.a. ansökan, kurstider, kostnader och våra trivselregler.

Mer information

Bilder från kursen

För fler bilder från kursen, se vårt bildgalleri.

Mer info

För mer information om kursen och skolan är du välkommen att kontakta kursföreståndarna.

Kursföreståndare

Anna Rosenbaum
anna.r@mariannelund.nu
072-717 81 76

Cristian Olivestam
cristian@mariannelund.nu
070-261 72 87