BibelÄventyr

Rakt in i Bibeln och äventyret

BibelÄventyr kombinerar studium av Bibeln och det kristna livet med friluftsliv. Vi har skapat kursen för dig som vill fördjupa din tro och samtidigt gillar natur och äventyr. Tre dagar i veckan ägnar vi åt kursens bibeldel och två dagar till äventyrsdelen. Det här är en kurs med djup, fart och varm gemenskap.

Bibel och tro

I Bibelblocket studerar vi några av Nya och Gamla testamentets böcker. Vi går igenom Markusevangeliet, där vi söker viktiga lärdomar för det kristna livet. I några av Nya testamentets brev studerar vi vad Jesus har gjort för oss och vad som gör den kristne stark i sin tro. Vi gör en översikt över Gamla testamentet utifrån ett frälsningshistoriskt perspektiv och reflekterar över judarnas fortsatta roll i historien.

I områdena Tron som håller och Livet som fungerar tar vi upp olika sidor av den kristna tron. Vi samtalar om det kristna livet i praktiken och bygger mycket av studier på de frågor om kristen tro som klassen själv väljer. Tillsammans söker vi grundläggande värderingar och livsprinciper i Bibeln. Etik och moral är viktiga områden. Vi samtalar om hur människor samarbetar och relaterar till varandra, vi studerar kommunikations- och grupprocesser. Utvecklings- och förändringsarbete är också viktiga teman, liksom stresshantering.

Klassen delas in i närgrupper för att få tillfälle till samtal, gemenskap och bön.

Äventyr och friluftsliv

Kursens äventyrsdel är omväxlande och vi ägnar mycket tid utomhus tillsammans. Många av aktiviteterna genomför vi runt Mariannelund eftersom möjligheterna till ett aktivt friluftsliv är mycket goda i skolans omgivningar.

Under några dagar åker vi iväg och lär oss att klättra. Vår skola har också en egen klättervägg. Vi lär oss paddla kajak och åker ut på paddeltur några dagar. Vi gör också en tvådagars vandring under samma tur.

Under sex dagar gör vi en vintertur till svenska fjällen. Då är det skidor och snowboard som gäller. I Mariannelund genomför vi också en isvaksövning.

Överlevnaden är kanske den största utmaningen. Efter grundliga förberedelser ger vi oss ut i smålandsskogarna under ett okänt antal dygn.

Det finns också utrymme för många egna initiativ till aktivt naturliv under fritid och helger, t ex vandringar, övernattningar i vindskydd, fiske, terränglöpning, cykling, paintball i skogen, grottutforskning, skidåkning och utförsåkning.

Bilder från kursen

För fler bilder från kursen, se vårt bildgalleri.

Mer info

För mer information om kursen och skolan är du välkommen att kontakta kursföreståndarna.

Kursföreståndare

Pierre Wandestam
pierre@mariannelund.nu
072-004 46 85

Otto Rimås
rimas@mariannelund.nu
0496-212 93

Sara Torstensson
sara@mariannelund.nu
070-722 67 25