BibelOmvärld

För visionen om Guds rike

BibelOmvärld är en terminskurs som kombinerar studium av Bibelns budskap om tro och liv med drömmen om en bättre värld. Vi utgår från Bibelns undervisning om Guds rike och beskriver samtidigt församlingens uppdrag i världen på ett nyrelevant sätt. Bibel, Omvärld och Livet med Gud utgör den spänstiga trippeln i kursen om genomtänkt biblisk tro som gör skillnad.

Bibel

BibelOmvärlds första betoning är Guds rike. Vi tar ett tydligt grepp om detta innehållsrika ämne, som löper som en röd tråd genom hela Bibeln. På temat ”Grön Gud” studerar vi ekoteologi med utgångspunkt i skapelsen. Vi beskriver praktiska konsekvenser av uppdraget att förvalta jorden. Vi går igenom Gamla testamentets löften om det messianska riket och Nya testamentets undervisning om att det har kommit i och med Jesus. Vi bearbetar Guds vision för församlingen och världen och studerar särskilt de bibliska begreppen fred, rättvisa, barmhärtighet och försoning.

Vi tränar oss i att ge den bibliska berättelsen vidare till andra genom att studera, förstå och lära oss valda delar av Lukas evangelium. Vi ägnar tid åt församlingens grund och definierar uppdraget att vara en missionell kyrka. Vi studerar Kapstadsöverenskommelsen och beskriver hur Bibelns budskap ger en modell för Guds folk att på ett relevant sätt göra skillnad i världen.

Under rubriken ”Fokus” avsätter vi varje vecka särskild tid till två teman: ”Bön för världen” och ”Bibeln i mitt liv – att studera Guds Ord”.

Omvärld

BibelOmvärlds andra betoning är förståelse av vår omvärld och våra möjligheter att påverka den i positiv riktning.

Vi studerar konflikthantering, fredskapande initiativ och freds- och icke-våldsarbete. Mänskliga rättigheter, demokrati, förtryck, främlingsfientlighet och rasism är också viktiga frågor i det här blocket, liksom en analys av skuld- och skamsamhällen. Klassen arrangerar också en halv temadag för hela skolan om mänskliga rättigheter.

Jordens resurser, rättvis handel, miljö och klimat är centrala frågor i studierna, med samtidsspaningar av olika slag. Vi studerar millenniemålen och olika aspekter på fattigdomsbekämpning. Vi samtalar om hållbar utveckling, ekologiskt, ekonomiskt och socialt. I momentet ”Dokumentär” ser vi regelbundet på aktuella filmer och reportage som förmedlar information och skapar engagemang i olika frågor vi tar upp.

I en omvärldsanalys studerar vi World Value Survey, Post-Christendom, trender och aktuella händelser i vår samtid. Vi förbereder oss också på olika sätt för resan till Israel/Palestina.

I ett block gör vi en översikt över global hälsa och flyttar sen ner frågan till den personliga nivån med ett samtal om friskvård. Vi avsättter också till till att studera hur vi bäst kan möta människor från andra kulturer.

Livet med Gud

BibelOmvärlds tredje betoning är den personliga tillämpningen av Bibelns budskap att Guds rike har kommit. Vi beskriver hur medveten tro får allt djupare rötter och uttrycker sig allt tydligare. Det handlar om ödmjukhet och tacksamhet, om att ta Kristus på allvar, om radikal tro som mognar, växer och utvecklas.

Det handlar också om tron konkret uttryckt i min egen livsstil: Hur vill jag leva? Vilka prioriteringar vill jag göra? Hur kan jag skapa möjligheter till ett rättvisare samhälle och dessutom vara ett föredöme i min egen vardag? Vi utmanar till medvetna ställningstaganden och personliga val när det gäller konsumtion, inköpsvanor, miljö, mat och hälsa.

”Livet med Gud” handlar också om hur den kristna tron blir tilldragande och attraktiv och om hur man vägleder andra till personlig tro. Vi funderar över hur vi bäst kan dela vår tro på Kristus med människor runt omkring oss och praktiserar det vi lär oss i en workshop.

Praktiskt

Ett viktigt moment i kursen är ”Action”, som återkommer varje vecka. Under denna tid engagerar sig alla praktiskt i samhället. Det kan t ex handla om insatser bland asylsökande i Mariannelund, städning av ett nerskräpat område i samhället, arrangerande av en klädbytardag eller Pannkakskyrka i någon av de närliggande städerna.

Vi kommer under terminen att göra en kartläggning över alternativ för internationella volontärinsatser så att den som vill får tips var man kan göra en praktisk insats någonstans i världen när kursen är avslutad. Vi kommer också att få besök av personer med erfarenhet inom några av de områden vi bearbetar i kursen.

BibelOmvärld har en egen facebooksida, som också ger en bild av kursen: facebook.com/bibelomvarld.

nyhet-israelResa till Israel/Palestina

Som en del av kursen genomför vi i november en veckolång resa till Israel/Palestina. På resan får vi möjlighet att se och uppleva många av de bibliska platserna, samtidigt som vi också sätter oss in i den aktuella situationen i landet. Vi förbereder oss för resan med lektioner, böcker och filmer på temat Israel/Palestina.

Under resan träffar vi organisationer som arbetar med freds- och konfliktfrågor, som t ex Rabbis for Human Rights och Parents Circle. Vi besöker Canaan Fair Trade där vi också får vara med och skörda oliver. Vi möter och samtalar med judiska och palestinska familjer och vi besöker Betlehem Bible College för gemenskap med kristna studenter från en annan del av världen.

Detta, och mycket mer, upplever vi under sju dagar. Till detta tillkommer också två resdagar, för in- och utresa. Resan genomförs i samarbete med studieförbundet Bilda, som har stor erfarenhet av liknande resor. Kostnaden för resan är ca 10 000 kr.

Se preliminärt program för resan.

Bilder från kursen

För fler bilder från kursen, se vårt bildgalleri.

 

Mer info

För mer information om kursen och skolan är du välkommen att kontakta kursföreståndarna.

Kursföreståndare

Otto Rimås
rimas@mariannelund.nu
0496-212 93

Emil Jonzon
emil@mariannelund.nu
070-659 02 81