BibelSocial vår

Levande tro som sitter i händerna

BibelSocial vår, en av våra två bibelterminer med social inriktning, ger tillfälle till personlig mognad och tillväxt som kristen. Samtidigt ger den fördjupad förståelse för människan i samhället och sporrar till praktisk handling på Bibelns grund. Bibeln, tron och det kristna livet kombineras med praktisk tro och sociala perspektiv. Kursen är lämplig som förberedelse för högskoleutbildning inom det sociala området eller andra människoinriktade yrken och för den med intresse för dessa frågor.

Bibel och tro

Bibeln och den kristna tron står i centrum för BibelSocial vår. I Nya testamentet studerar vi Galaterbrevet, Filipperbrevet, Jakobs brev och Hebreerbrevet. I Gamla testamentet studerar vi profeten Jesaja på djupet samt Ordspråksboken, där vi bland annat söker lärdomar om ordens och talets betydelse. Vi söker den bibliska grunden för kristet socialt engagemang genom att läsa texter från Gamla testamentet och fördjupa oss i den sociala aspekten av den kristna tron i Nya testamentet. Vi tar också tid för öppna frågor om tro och kristet liv.

Själavård och socialt engagemang

Det mänskliga livet är i fokus och vi bearbetar några viktiga och specifika aspekter av själavård, bland annat identitet och självbild, att hjälpa människor i sorg och i personliga livskriser, att vägleda till förlåtelse och frihet. Vi tar särskilt upp att samtala med barn och att hjälpa barn med särskilda behov. Vi går igenom olika metoder i själavården och lägger upp strategier för omsorgs- och själavårdsarbete i församlingen. Vi definierar diakoni och låter den praktiska tillämpningen av evangeliet vara utgångspunkten när vi formulerar ett policydokument för församlingens sociala ansvar.

Att förstå samhället

Vi gör en omvärldsanalys och en allmän orientering i sociologi för att bättre förstå vår samtid och våra medmänniskor. Utvecklings- och förändringsarbete är andra viktiga teman. I blocket ”socialt ledarskap” sätter vi fokus på några viktiga grundprinciper för sunt ansvarstagande, både i relation till enskilda individer och till grupper. Andra betoningar är psykisk ohälsa och livslångt lärande. Vi använder hela tiden böcker från vårt stora sociala bibliotek. Ett regelbundet kursmoment är social filmstudio, spelfilmer om aktuella sociala och mänskliga problem, t ex ”Antwone Fischer” och ”Vänner för livet”.

Praktisk tro

Vi praktiserar vår tro varje vecka i Öppna Händer. Klassen är också indelad i närgrupper, som träffas regelbundet. En individuell fältvecka under februari ingår, med inriktning som man själv väljer. I april gör klassen ytterligare några fältdagar i Stockholm, då vi besöker olika sociala arbeten, t ex Manscentrum, Bris och Clara Kyrka. På kvällarna deltar vi i socialt arbete på stan, t ex med fältassistenter, Gula Änglarna och på natthärbärgen för hemlösa.

Antagning

Sökande förutsätts ha tillräcklig personlig mognad och stabilitet för att kunna tillgodogöra sig kursens innehåll.

Bilder från kursen

För fler bilder från kursen, se vårt bildgalleri.

Mer info

För mer information om kursen och skolan är du välkommen att kontakta kursföreståndarna.

Kursföreståndare

Lena Rimås
rimas@mariannelund.nu
0496 - 212 93

Jonatan Remdahl
jonatan@mariannelund.nu
076-291 93 95