BibelSocial

Levande tro som sitter i händerna

BibelSocial är en bibeltermin med social inriktning som ger tillfälle till personlig mognad och tillväxt som kristen. Samtidigt ger den fördjupad förståelse för människan i samhället och sporrar till praktisk handling på Bibelns grund. Bibeln, tron och det kristna livet kombineras med praktisk tro och sociala perspektiv. Kursen är lämplig som förberedelse för högskoleutbildning inom det sociala området eller andra människoinriktade yrken och för den med intresse för dessa frågor.

Bibel och tro

Bibeln och den kristna tron står i centrum för BibelSocial. I Nya testamentet studerar vi Galaterbrevet, Filipperbrevet, Jakobs brev och Hebreerbrevet. I Gamla testamentet studerar vi profeten Jesaja på djupet samt Ordspråksboken, där vi bland annat söker lärdomar om ordens och talets betydelse. Vi söker den bibliska grunden för kristet socialt engagemang genom att läsa texter från Gamla testamentet och fördjupa oss i den sociala aspekten av den kristna tron i Nya testamentet. Vi tar också tid för öppna frågor om tro och kristet liv.

Socialt engagemang

I BibelSocial berör vi flera relevanta sociala teman. Vi gör en samtidsanalys för att bättre förstå de sociala frågor som är aktuella idag. Vi fördjupar vår kunskap om olika former av social utsatthet, och utvecklar vår förmåga att möta och hjälpa människor i skilda situationer. Psykisk ohälsa är idag ett utbrett problem, och i kursen gör vi en översiktligt studie av detta fenomen.

I kursen bearbetar vi olika modeller för själavård, och fördjupar vår förståelse för det själavårdande samtalet. I blocket socialt ledarskap sätter vi fokus på några viktiga grundprinciper för sunt ansvarstagande, både i relation till enskilda individer och till grupper.

Vi tar också ett grepp om den kristna församlingens sociala uppdrag, och utarbetar tänkbara strategier för det sociala arbetet.

Studieresor

I april gör klassen en studieresa till Göteborg, där vi besöker olika sociala arbeten hos bland annat Räddningsmissionen och Smyrnaförsamlingen.

Praktisk tro

Vi praktiserar vår tro varje vecka i Öppna Händer. Klassen är också indelad i närgrupper, som träffas regelbundet.

Antagning

Sökande förutsätts ha tillräcklig personlig mognad och stabilitet för att kunna tillgodogöra sig kursens innehåll.

Bilder från kursen

För fler bilder från kursen, se vårt bildgalleri.

Mer info

För mer information om kursen och skolan är du välkommen att kontakta kursföreståndarna.

Kursföreståndare

Jonatan Remdahl
jonatan@mariannelund.nu
076-291 93 95