BibelSport

Förankrad i tron – sänd till idrottsvärlden

BibelSport är en terminskurs där du får kombinera studier i bibeln med ett aktivt idrottsliv. Kursen byggs runt fokusorden bibel, sport, ledarskap och församling.

Kursen görs som ett samarbete mellan Mariannelunds folkhögskola och Sport for Life, med premiär höstterminen 2018.

Bibel och tro

I Bibelblocket studerar vi några av Nya och Gamla testamentets böcker. Vi går igenom Markusevangeliet, där vi söker viktiga lärdomar för det kristna livet. I några av Nya testamentets brev studerar vi vad Jesus har gjort för oss och vad som gör den kristne stark i sin tro. Vi gör en översikt över Gamla testamentet utifrån ett frälsningshistoriskt perspektiv och reflekterar över judarnas fortsatta roll i historien.

Klassen delas in i närgrupper för att få tillfälle till samtal, gemenskap och bön.

Sport

I BibelSport fördjupar vi våra sportkunskaper både praktiskt och teoretiskt. Vår fokusidrotter är beachvolley, fotboll, gymnastik/dans, innebandy, ishockey, längdskidor, orientering och volleyboll.

Utöver de gemensamma idrottslektionerna finns goda möjligheter till ytterligare idrottsutövande. Kursdeltagarna har tillgång till skolans gym och sporthall, och även möjlighet att vid sidan av schemalagd tid idrotta i föreningarna i närområdet. BibelSport har upparbetade relationer till närliggande föreningar inom fotboll, innebandy, hockey, tennis och orientering.

Ledarskap och församling

Ledarskap finns överallt i samhället, och inte minst i idrottsvärlden och inom kyrkan. I ledarskapsblocket undersöker vi vad som kännetecknar ett gott ledarskap. Vi får praktiska verktyg för att leda grupper, arrangera idrottsevent och hålla en sund balans som ledare.

Kursen syftar till att ge redskap för att arbeta med idrottsarbete inom ramen för den lokala kristna församlingen. Därför finns också församlingen med som en tydlig röd tråd genom hela kursen.

Bilder

Mer info

För mer information om kursen och skolan är du välkommen att kontakta kursföreståndarna.

Kursföreståndare

Markus Rydberg
markus@mariannelund.nu