BibelSport

Förankrad i tron – sänd till idrottsvärlden

BibelSport är en terminskurs där du får kombinera studier i bibeln med ett aktivt idrottsliv. Kursen byggs runt fokusorden bibel, sport, ledarskap och församling.

Kursen görs som ett samarbete mellan Mariannelunds folkhögskola och Sport for Life, med premiär höstterminen 2018.

Bibel och tro

I ämnet Nya Testamentet går vi grundligt igenom Markusevangeliet, där vi söker viktiga lärdomar för det kristna livet. Genom Första Petrusbrevet studerar vi den kristnes identitet, vilket liv vi är tänkta att leva och vilket hopp som väntar oss.

I ämnet Gamla Testamentet undersöker vi hur Guds räddningsplan för världen börjar och sedan löper som en röd tråd genom bibeln. Hur märks Guds närvaro, vad handlar förbunden om, vilka glimtar ser vi av Jesus? Vi tittar också närmare på en del av de människor vi möter för att se vad vi kan lära oss av dem och deras vandring med Gud.

Klassen delas in i närgrupper för att få tillfälle till samtal, gemenskap och bön.

Sport

I BibelSport fördjupar vi våra sportkunskaper både praktiskt och teoretiskt. Tillsammans lyfter vi bland annat frågor om gruppdynamik, motivation, strategi och kommunikation. Våra fokusidrotter är beachvolley, fotboll, gymnastik/dans, innebandy, ishockey, skidor, orientering och volleyboll.

Utöver de gemensamma idrottslektionerna finns goda möjligheter till ytterligare idrottsutövande. Kursdeltagarna har tillgång till skolans gym och sporthall, samt möjlighet att vid sidan av schemalagd tid idrotta i föreningarna i närområdet. BibelSport har upparbetade relationer till närliggande föreningar inom fotboll, innebandy, hockey, tennis, löpning och orientering.

Ledarskap och församling

Ledarskap finns överallt i samhället, och inte minst i idrottsvärlden och inom kyrkan. I ledarskapsblocket undersöker vi vad som kännetecknar ett gott ledarskap. Vi får praktiska verktyg för att leda grupper, arrangera idrottsevent och hålla en sund balans som ledare.

Kursen syftar till att ge redskap för att arbeta med idrottsarbete inom ramen för den lokala kristna församlingen. Därför finns också församlingen med som en tydlig röd tråd genom hela kursen.

Bilder

Mer info

För mer information om kursen och skolan är du välkommen att kontakta kursföreståndarna.

Kursföreståndare

Markus Rydberg
markus@mariannelund.nu