Ansökan

Antagningsprocess

  • Antagning sker fortlöpande fram till kursstart
  • För samtliga kurser är lägsta ålder för antagning 18 år

Ansökan via nätet

Ansökan via nätet sker i två steg. I den första delen av ansökan anger du dina personuppgifter och kursval. I den andra delen skickar du kompletterande uppgifter om utbildning, arbetslivserfarenhet, hälsotillstånd, referenser mm. Till den andra delen bifogar du även dina betyg.

Ansökan per post

Om du inte vill ansöka via nätet kan du istället ladda ned och skriva ut följande ansökningsblanketter. Du skickar dem sedan per post till skolan.

Ansökningshandlingar går också att beställa från skolan på.