Ansökan del 2

[]
1 Step 1
Personuppgifter

Personuppgifter

Förnamntrue
Efternamntrue
Boende

Boende

Önskar du bo på skolans internat?
Medlemskap

Medlemskap

Församlingens / föreningens namn
Från år
Ev. förtroendeuppdrag
Församlingens / föreningens namn
Från år
Ev. förtroendeuppdrag

Tidigare utbildning

Grundskola
Grundskola
Gymnasium
Skolans namnfull name
År
Linje / programfull name
År på gymnasiet
Folkhögskola
Skolans namn
År
Linje / programfull name
Kursens längd
Annan utbildning
Skolans namn
År
Linje / program
Kursens längd
Praktik och anställning

Praktik och anställning

Arbetsgivare / arbetsuppgift
År
Arbetsgivare / arbetsuppgift
År
Arbetsgivare / arbetsuppgift
År
Hälsouppgifter

Hälsouppgifter

Funktionshinder? Behov av något tekniskt hjälpmedel?
0 /
Behov av specialkost? Ange orsak.
0 /
Allergi?
0 /
Av läkare ordinerad medicin? Ange preparatets namn.
0 /
Tidigare och / eller nuvarande psykiska besvär?
0 /
Övrigt som du tycker är viktigt att informera om.
0 /
Övriga upplysningar

Övriga upplysningar

0 /

Anhöriga

Vi önskar kontaktuppgifter till två nära anhöriga.
Anhörig 1
Namn
Telefon
Gatuadress
Postadress
Anhörig 2
Namn
Telefon
Gatuadress
Postadress

Referenser

Vi önskar två referenser. Annan än anhörig och annan än den som skriver rekommendation.
Referens 1
Namntrue
Telefontrue
Gatuadresstrue
Postadresstrue
Referens 2
Namn
Telefon
Gatuadress
Postadress
Betyg och intyg

Betyg och intyg

Filer
Ladda upp filer
Betyg
Försäkran

Trivselregler

Jag har tagit del av informationen om Mariannelunds folkhögskola, och jag är villig att följa skolans trivselregler och drogpolicy.

Godkänner trivselregler och drogpolicy

Rekommendation

Jag tillfrågar någon som känner mig (annan än anhörig) att skicka en rekommendation för min antagning. (Rekommendationen kan göras på hemsidan eller via pappersblankett).
Tillfrågar någon för rekommendation.
Previous
Next