BibelÄventyr 2

Högre, djupare och ännu äventyrligare

BibelÄventyr 2 är en fortsättningskurs för dig som tidigare läst BibelÄventyr. Även i den här kursen kombinerar vi friluftsliv och bibelstudier, men spänner nu bågen lite extra. Det här är en kurs för dig som inte kan få nog av äventyr!

Bibel och tro

Då BibelÄventyr 2 är en fortsättningskurs har du redan samlat en del grundläggande kunskaper kring Bibeln och kristen tro. Men nu då? Hur ska Bibeln egentligen kunna bli en naturlig följeslagare i livet? 

I den här kursen satsar vi på gemensam bibelläsning med siktet inställt på att Bibeln ska finna sin plats i vårt vardagliga liv. Vi arbetar framförallt med Lukasevangeliet, och bearbetar texten enskilt och gemensamt på många olika sätt. Bland variationen av bibelläsningsmetoder finns Bibliodrama (ett upplevelseorienterat sätt att läsa Bibeln på), fördjupande texttolkning och att handleda varandra i bibelsamtal. Vi tror att du efter den här kursen ska känna att Bibeln har blivit en naturlig följeslagare i vardagslivet och en oumbärlig del i din gudsrelation.

Äventyr och friluftsliv

Precis som i grundkursen BibelÄventyr gör vi många omväxlande friluftsaktiviteter. I BibelÄventyr 2 tar du som kursdeltagarna ett större ansvar för planering, säkerhet och genomförande.

Huvudaktiviteter för kursen är:

  • Kajaktur i Västerviks skärgård – 5 dagar
  • Vintertur i Jämtland – 3 dagar på turskidor/snöskor
  • Vandring i Sverige – 4 dagar
  • Vandring i Skottland – 5 dagar
  • Orientering – 3 dagar
  • Mountainbike – 2 dagar
  • Klättring (lära sig standplats/nedfirning)
  • Flykten – En urban överlevnadsupplevelse under ? dagar
  • Skadehantering

Bilder

Mer info

För mer information om kursen och skolan är du välkommen att kontakta kursföreståndarna.

Kursföreståndare

Pierre Wandestam
pierre@mariannelund.nu
072-004 46 85

Sara Torstensson
sara@mariannelund.nu
070-722 67 25