BibelTjänst

Utrustas till tjänst för Herren

BibelTjänst är för dig som längtar efter att få komma i funktion i Guds rike, vare sig det gäller i Sverige eller utomlands, församlingstjänst eller ideellt engagemang. Genom möten med människor i kursens praktiska delar samt fördjupade studier i Bibeln får vi en förståelse för hur evangeliet har relevans för vår tid. Kursen har fyra huvudområden: Församling, Ledarskap, Mission samt Ordet och Anden.

Församling

Kursmomentet ”Församlingen” är en tankesmedja och workshop om hur vi är församling på ett relevant sätt i vår tid. Vi studerar den första församlingen och ser vad vi kan lära oss av de första kristna. Vi gör nedslag i kyrkans historia. Vi frågar oss hur vi planterar vi nya församlingar och hur vi förnyar vi redan etablerade och vi söker kännetecken på en församling som lever och utvecklas.

Genom närgrupper i klassen får vi möjligheter att direkt praktisera det vi lär oss, likaså genom ”Action” i tjänst för människorna som bor i Mariannelund och i den lokala församlingen. Skolan har ett rikt andligt liv med många tillfällen till delaktighet i morgonböner och kvällssamlingar.

Under terminen ingår även en praktikvecka i någon församling eller missionell organisation.

Ledarskap

Alla människor är ledare. Med Jesus som förebild undersöker vi vad ett bra ledarskap innebär. Vi får praktiska verktyg för att skapa och fullfölja visioner, leda grupper och hålla en sund balans som ledare.

Vi lär oss hur man förbereder och framför en predikan, och i kursavsnittet retorik skärper vi förmågan att göra budskap, engagemang och framställningssätt tydligare.

Mission

Vi ställer oss frågan hur vi kan förmedla evangeliet på bästa sätt till människor i vår egen och annan kultur. Vi får i kursen möta personer med erfarenhet av församlingstjänst och missionsarbete i andra delar av världen. Vi definierar också församlingens sociala uppdrag.

Mot slutet av terminen gör vi också en veckas missionsresa till Birzai i Litauen.

Ordet och Anden

I BibelTjänst gör vi fördjupande studier i Romarbrevet och Uppenbarelseboken. Vi lär oss mer om bibelstudiemetodik och tolkningsprinciper, vilket vi tillämpar i ett eget exegetiskt arbete i 1 Korintierbrevet.

Den helige Ande utrustar den troende för karismatisk tjänst. Några områden vi studerar är: Vad innebär kallelsen till tjänst? Hur fungerar de andliga nådegåvorna? Hur praktiserar vi helande och profetians gåva i församlingen? Hur utövar vi en sund förbönstjänst?

Förberedelser

För att få ut mesta möjliga av BibelTjänst bör grunden i ditt kristna liv vara stadigt lagd innan du börjar kursen. Därför behöver du ha gått någon bibelkurs, arbetat i team eller har motsvarande kunskaper och erfarenhet. Mariannelunds folkhögskolas övriga bibelterminer är till exempel utmärkta som förberedelse.

Bilder från kursen

För fler bilder från kursen, se vårt bildgalleri.

Mer info

För mer information om kursen och skolan är du välkommen att kontakta kursföreståndarna.

Kursföreståndare

Emil Jonzon
emil@mariannelund.nu
070-659 02 81

Sara Torstensson
sara@mariannelund.nu
070-722 67 25