BibelVäxa

Växa som människa och kristen

BibelVäxa är en terminskurs för dig som vill lägga en stabil grund för ditt kristna liv och få det att fungera i vardagen. Därför arbetar vi med två huvudområden. Det ena kallar vi för Det kristna livet och det andra för Bibeln och tron.

Växa i Kristus

BibelVäxas huvudbetoning är att växa som människa och kristen. Därför ägnar vi mycket tid åt ämnet Växa i Kristus. Där tar vi upp teman som bön och gudsrelation, Guds vilja och Andens ledning, relationer och gemenskap, nådegåvor och gåvoupptäckande, kristen livsstil och att dela med sig av tron. Syftet är att greppa huvudbudskapet i Bibelns texter och omsätta det i vardagslivet. Utöver helklassamtal jobbar vi både med personliga bibelstudier och bibelsamtal i grupp.

Mot slutet av kursen får du individuellt eller i grupp genomföra ett projekt som du själv väljer innehåll och arbetssätt för. Dessutom åker vi iväg ett par dagar vid två tillfällen för att få extra tid att bearbeta något tema och få mer tid för gemenskap, undervisning och bön.

Att dela livet med andra kristna i en liten grupp upplevs som viktigt för allt fler. Därför samlas klassen varje vecka i smågrupper för att be, samtala och stödja varandra.

Den inre människan

I ämnet Den inre människan samtalar vi om och bearbetar olika livsfrågor, till exempel människosyn, identitet och självbild. Vi pratar om olika förhållningssätt till livet, bindningar och frihet, att betjäna varandra och nycklar till ett gott liv.

Den kristna tron har praktiska konsekvenser i våra liv. Därför får du varje vecka delta i skolans volontärtjänst Öppna Händer där du på konkreta sätt och tillsammans med andra kursdeltagare hjälper människor i Mariannelund.

Den kristna tron

I ämnet Den kristna tron får du en systematisk genomgång av den kristna trons innehåll. Det ger dig en fast grund att stå på och en möjlighet att forma dina egna övertygelser utifrån Guds Ord.

Gamla och nya testamentet

I ämnet Gamla Testamentet gör vi en historisk översikt samtidigt som vi samtalar om de frågor som dyker upp i mötet med texten; Gudsbilden är en central fråga. Betoningen i ämnet ligger på att förstå Gamla Testamentet i ljuset av Nya Testamentet.

I ämnet Nya Testamentet gör vi också en översikt, med en fördjupning i Johannes evangelium. Varje vecka får du göra projekt kopplat till det vi jobbar med. Du kommer bland annat få fördjupa dig i ett bibeltema, en profetbok och ett av Paulus brev.

Bilder från kursen

För fler bilder från kursen, se vårt bildgalleri.

Mer info

För mer information om kursen och skolan är du välkommen att kontakta kursföreståndarna.

Kursföreståndare

Sara Torstenson
sara@mariannelund.nu
070-722 67 25

Jonatan Remdahl
jonatan@mariannelund.nu
076-291 93 95