Internationellt

Sedan 1993 har Mariannelunds folkhögskola fortlöpande varit engagerad i utbildningsprojekt i Estland, Rumänien, Moldavien Ukraina, Armenien och Georgien. Det sammanfattande utbildningsinnehållet har hela tiden varit ”demokrati, ledarskap och socialt engagemang”. Kurserna vänder sig till ledare av olika slag, t ex pastorer, ungdomsledare, kvinnliga ledare, borgmästare, socialarbetare, barnhemsarbetare, lärare och bibelskolelever. Kurserna har hela tiden genomförts i samarbete med församlingar och bibelskolor i de olika länderna och med ekonomiskt stöd från svenska församlingar, PMU InterLife/Sida och Ljus i Öster.

Estland

Samarbetspartner och kursarrangör i Estland är Olavisteförsamlingen i Tallinn. 3 kurser för 60 deltagare har genomförts sedan 1993.

Rumänien

Samarbetspartner och kursarrangör i Rumänien är East European Bible College i Oradea, som också är folkhögskolans systerskola. Ett 60-tal kurser för drygt 1.700 deltagare har hittills genomförs sedan 1993.

Moldavien

Samarbetspartner och kursarrangör i Moldavien är Pentecostal Theological Seminary of Moldova i Chisinau. 14 kurser för drygt 550 deltagare har hittills genomförts sedan 2003.

Ukraina

Samarbetspartner och kursarrangör i Ukraina är The Good Samaritan Foundation och Centrumkyrkans bibelskola i Odessa. Fem kurser för 185 personer har hittills genomförts sedan 2007.

Armenien

Samarbetspartner i Armenien är pingstförsamlingen Vernatun i Yerevan. Den första kursen, med 26 deltagare, genomfördes i april 2011 i samarbete med Ljus i Öster och svenska pingstförsamlingar.

Georgien

Samarbetspartner i Georgien är Pingströrelsens Teologiska Seminarium i Tbilisi. Den första kursen, med 13 deltagare, genomfördes i april 2012 i samarbete med Ljus i Öster och svenska pingstförsamlingar.

InterConnect

Mellan 1993 och 2010 arrangerade Mariannelunds folkhögskola en internationell terminskurs i Mariannelund, InterConnect. Totalt 144 utländska kursdeltagare från 21 länder deltog i utbildningen. Ungefär hälften av kursdeltagarna kom från Sverige, ungefär lika många från andra länder.

Samarbetet mellan Mariannelunds folkhögskola och olika bibelskolor och församlingar har varit, och är fortfarande, tydligt etablerat och aktivt i Rumänien, Moldavien, Ukraina, Vitryssland, Ryssland, Georgien, Armenien, Kyrgyzstan, Kazakhstan och Uzbekistan. Skolan har ett väl fungerande samarbete med missionsråd i församlingar från olika samfund, Svensk Pingstmission (SPM/PMU InterLife) och Ljus i Öster.

Mariannelunds folkhögskola är också en aktiv del av Black Sea Consultation, ett nätverk av bibelskolor runt Svarta havet som träffas regelbundet för inspiration, strategiska samtal och olika slags samverkan.