Ansökan till bibelkurserna

[]
1 Step 1
Personuppgifter

Personuppgifter

Förnamn
Efternamn
Personnrtrue
Gatuadresstrue
Postnrtrue
Orttrue
Ev. tillfällig adress
0 /
Telefonnr
Kursval

Kursval

Om du är intresserad av mer än en kurs den termin du söker kan du fylla i ett andrahandsval. Om ditt förstahandsval för respektive termin inte kan bli tillgodosett blir du kontaktad av oss.

Vårterminen 2020
Höstterminen 2020
Vårterminen 2021

Tidigare utbildning

Grundskola
Gymnasium
Skolans namnfull name
År
Linje / programfull name
År på gymnasiet
Folkhögskola
Skolans namn
År
Linje / programfull name
Kursens längd
Annan utbildning
Skolans namn
År
Linje / program
Kursens längd
Medlemskap

Medlemskap

Församlingens / föreningens namn
Från år
Ev. förtroendeuppdrag
Församlingens / föreningens namn
Från år
Ev. förtroendeuppdrag
Praktik och anställning

Praktik och anställning

Arbetsgivare / arbetsuppgift
År
Arbetsgivare / arbetsuppgift
År
Boende

Boende och mat

Önskar du bo på skolans internat?
Behov av specialkost. Ange orsak.
0 /
Hälsouppgifter

Hälsouppgifter

Dessa uppgifter är till för att det ska bli ett bra samarbete mellan dig och skolan.

Funktionsnedsättning? Behov av något tekniskt hjälpmedel?
0 /
Allergi?
0 /
Finns det något annat som du tycker är bra att skolan känner till angående din hälsa?
0 /
Övriga upplysningar

Övriga upplysningar

0 /

Referenser

Vi önskar två referenser. Det kan vara en kollega, lärare, handledare eller föreningskontakt, men inte någon i familjen eller släkten.
Referens 1
Namntrue
Telefontrue
Referens 2
Namn
Telefon
Betyg och intyg

Betyg och intyg

Här bifogar du betyg från tidigare utbildningar och ev. anställningar.

Filer
Ladda upp filer
Betyg
Försäkran

Trivselregler

Jag har tagit del av informationen om Mariannelunds folkhögskola, och jag är villig att följa skolans trivselregler och drogpolicy.

Godkänner trivselregler och drogpolicy

Rekommendation

Jag tillfrågar någon som känner mig (annan än anhörig) att skicka en rekommendation för min antagning. (Rekommendationen kan göras på hemsidan eller via pappersblankett).
Tillfrågar någon för rekommendation.

Registrering av uppgifter

Jag har tagit del av information om registrering av uppgifter, och jag samtycker till att Mariannelunds folkhögskola registrerar de personuppgifter jag lämnat.

Godkänner registrering
Previous
Next