Rekommendation till bibelkurserna

[]
1 Step 1
Sökande

Sökande

Namn
Hemort
Relation till den sökande

Relation till den sökande

Hur länge har du känt den sökande?
Vilken är din relation till henne/honom?
Din bild av den sökande

Din bild av den sökande

InitiativförmågaBeskriv hennes/hans förmåga att ta ansvar och egna initiativ.?
0 /
SamarbetsförmågaBeskriv hur hon/han fungerar i samarbete och gruppsituationer.
0 /
Alkohol/drogerHar hon/han problem med droger, alkohol eller rökning nu eller tidigare?
0 /
Sociala/psykiska besvärFinns några sociala eller psykiska besvär med i bilden?
0 /
Uppgifter/förtroendeuppdragEventuella uppgifter i församling/förening?
0 /
Övriga upplysningar
0 /
Rekommendation

Rekommendation

Rekommenderar den sökandeKan du rekommendera att den sökande antas till den sökta kursen?
Dina personuppgifter

Dina personuppgifter

Namn
Telefon
Previous
Next